GDPR

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI SPECIAL

1. De ce avem nevoie de datele dumneavoastra?

Pentru identificare si pentru a va putea oferi serviciile medicale de care aveti nevoie. Prelucrarea datelor dumneavoastra se face in conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sanatatii.

2. Ce date prelucram?

 • Date de identificare: nume, prenume, Codul Numeric Personal, serie si numar de act de identitate, localitate de domiciliu – obtinute din actul tau de identitate;
 • Date de contact: telefon, e-mail;
 • Date sensibile: date privind sanatatea, date biometrice si date genetice;
 • Detalii de plata: date financiar – bancare, contul bancar, adresa de facturare;
 • Imaginea

3. Scopul si temeiurile legale de prelucrare:

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pentru realizarea obiectului contractului de prestari servicii medicale sau pentru prestarea efectiva a serviciilor medicale, in scopul indeplinirii unor obligatii legale ale Operatorului, in vederea stabilirii diagnosticelor medicale, in scopuri de medicina preventiva sau a muncii, de administrare de ingrijiri si tratamente medicale, pentru gestionarea serviciilor de sanatate, in interesul legitim al companiei in cazuri documentate.

In cazul in care utilizati sistemul E-Receptie,  acesta va scana actul dumneavoastra de identitate, utilizand Codul Numeric Personal in scopul de a facilita intr-un timp cat mai scurt accesul la serviciile medicale programate. Imaginea actului de identitate si Codul Numeric Personal nu vor fi stocate pe dispozitiv, fiind sterse imediat dupa realizarea identificarii.  Prelucrarea este realizata in beneficiul dumneavoastra, in baza interesului legitim al Spitalului Pelican. 

4. Perioada de stocare

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate pe durata prestarii serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in domeniul sanatatii, pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorului.

5. Locul prelucrarii datelor tale:

Datele sunt colectate si utilizate in Romania.

6. Cine mai poate avea acces la datele tale:

 • Companiile parte din Grupul Pelican din Romania.
 • Autoritatile competente din domeniul sanatatii;
 • Organe competente, Organe de cercetare;
 • Furnizorii nostri de servicii medicale, cu care ne aflam in relatii contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate si de laborator;
 • Prestatori de servicii de marketing si alte servicii similare, in cazul in care avem consimtamantul dumneavoastra pentru activitati de marketing, feed-back, profilare.

7. Drepturile dumneavoastra:

 • Dreptul de acces va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date prelucram;
 • Dreptul la rectificarea datelor presupune ca aveti dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fara intarzieri nejustificate din partea noastra;
 • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Dreptul de a solicita stergerea datelor va fi aplicabil in anumite circumstante, precum:
 •          (i) cand datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 •          (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:
 •          (i) atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,
 •          (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor;
 • Dreptul la opozitie presupune ca in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:
 •          (i) atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau
 •          (ii) cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor presupune ca aveti dreptul de a primi datele care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe un contract si numai daca aceasta a fost realizata prin mijloace automate;
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveti dreptul de a refuza aceste prelucrari care pot produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului: Consimtamantul poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
 1. Cum iti poti exercita drepturile: solicitarile pot fi transmise prin
 • completarea unui formular in oricare din receptiile noastre
 • catre adresa de e-mail callcenter@spitalpelican.ro sau
 • prin posta la adresa str. Corneliu Coposu nr. 14A-B, Oradea.

        2. Informatii supplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal puteti gasi in Politica de confidentialitate sau in cadrul receptiilor noastre, consultand „Privacy Policy”.

        3. In cazul in care nu sunteti multumit de raspunsul primit din partea noastra, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.