Meniu

Asistenta medicala de urgenta NON STOP cu linii de garda pentru sectii medicale si chirurgicale! Info: 0259 444 444, callcenter@spitalpelican.ro, online

Programări 0259 444 444

Urgență Pelican 0259 962

Precizări privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare CJAS Bihor

Potrivit prevederilor art.7, litera (c), pct 2, art.24, litera (a),pct2, art.42, litera(a), pct 2, art.59, litera(a), pct 2, art.74, litera(a), pct 2, art. 92, alin. 1, litera(a), pct 2 și art.141, litera(a), pct 2 din anexa 2 la hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale pentru anii 2018-2019,cu modificările și completările ulterioare, gasiti mai jos informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare afișate în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală

CAS_afisare pachet de servicii_august2019

Precizări privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Potrivit prevederilor art.7, litera (c), pct 2, art.24, litera (a),pct2, art.42, litera(a), pct 2, art.59, litera(a), pct 2, art.74, litera(a), pct 2, art. 92, alin. 1, litera(a), pct 2 și art.141, litera(a), pct 2 din anexa 2 la hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale pentru anii 2018-2019,cu modificările și completările ulterioare, gasiti mai jos informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare afișate în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală

Servicii_Tarife_2019